Огласи

мај 18, 2020

Оглас за избор на членови на Советот на јавните обвинители

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 14ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на […]
октомври 24, 2019

Оглас за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 14 ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Советот (Службен весник РМ бр. 150/07) […]
септември 30, 2019

Пријава за избор на јавен обвинител

Пријава за ЈО