Интерен оглас

ноември 16, 2021

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на одржаната 38-ма (триесет и осма) седница, донесе Одлука за објавување оглас за избор на 5 (пет) јавни […]
октомври 8, 2021

Пријава за избор на Јавен обвинител

Пријава за избор на Јавен обвинител
февруари 22, 2021

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници ( Сл. Весник бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19 и Сл весник на РСМ бр. 275/19 и 14/20 и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас (Сл. Весник на РСМ бр. 11/2015 и 35/2018) Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија објавува Интерен оглас бр. 01/2020 за унапредување на двајца административни службеници. објава на интерен оглас за Помл.соработник и сам.рефер. 2020-1 prijava_za_interen_oglas сјорм