декември

декември 27, 2018

Одлука за престанок на функцијата ЈО поради исполнување условите за старосна пензија

  Советот на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје согласно чл. 9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на […]
декември 26, 2018

Одлука за престанок на функцијата ЈО поради исполнување условите за старосна пензија

Советот на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје согласно чл. 9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јвните […]
декември 26, 2018

Оглас за избор на јавни обвинители од 57-ма седница

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија (Службен весник РМ br.150/07), […]
декември 20, 2018

Соопштение

На ден 20.12.2018 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и седма седница.