јануари

јануари 24, 2019

Соопштение

На ден 25.01.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и осма седница.
јануари 23, 2019

Линк за бесплатен download на Коментарот на Законот за кривичната постапка

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА – ДОСТАПЕН ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ