октомври

октомври 2, 2020

Одлука

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе до избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство […]
октомври 2, 2020

Одлука

Одлука за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.Одлука за старосна пензија ЈО ДРАГОСЛАВА ПОПОВСКА ОЈО ТЕТОВО 4 СЕДНИЦА 01.10.2020
октомври 2, 2020

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]