декември

декември 28, 2020

Соопштение

На ден 30.12.2020 година (среда) во 11:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи петнаесетта седница. 15-седница
декември 14, 2020

Соопштение

На ден 17.12.2020 година (четврток) во 11:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи тринаеста седница.13-седница