СООПШТЕНИЈА

Клучен збор:
Дата:
Категорија:
29.01.2018   Соопшетние   Категорија 1

На ден 31.01.2018 година во 10:30 часот (среда) Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја држи редовната триесет и седма седница на која ќе се изврши избор на јавни обвинители од огласот објавен на службен весник бр. 3/18 од 09.01.2018 година.