СООПШТЕНИЈА

Клучен збор:
Дата:
Категорија:
29.10.2018   Соопштение   

На ден 30.10.2018 година, Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи рдовната 52(педесет и втора) седница со почеток во 10:00 часот