СООПШТЕНИЈА

Клучен збор:
Дата:
Категорија:
11.04.2018   Соопштение   Категорија 1

На ден 12.04.2018 година во 10:часот (четврток) Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја држи редовната четириесет и втора седница на која ќе се разгледува и усвојува Извештајот за активностите на Јавното обвинителство за гонење на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на коминикациите за период од шест месеци од 15.09.2017 до 15.03.2018 година.