СООПШТЕНИЈА

Клучен збор:
Дата:
Категорија:
14.06.2018   Соопштение   Категорија 1

Четириесет и четврта (44) седница која беше закажана за 13.06.2018 година  во 11:00 часот (среда) се одложи за една недела. Истата е закажана на 20.06.2018 година во 11:00 часот (среда), на која ќе се изврши избор на јавни обвинители од огласот објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 35/18 од 23.02.2018 година и тоа во следните Јавни обвинителства:

1. ВЈО на ВЈО Скопје

2. ВЈО на ВЈО Гостивар

3. ВЈО на ВЈО Штип

4. ОЈО на ОЈО Скопје

5. ОЈО на ОЈО ГОКК

6. Три (3) Јавни обвинители во ОЈО ГОКК

7. ОЈО на ОЈО Крива Паланка

8. ОЈО на ОЈО Куманово

9. ОЈО на ОЈО Велес

10. ОЈО на ОЈО Кавадарци

11. ОЈО на ОЈО Охрид

12. ОЈО на ОЈО Дебар

13. ОЈО на ОЈО Кичево

14. ОЈО на ОЈО Кочани

15. ОЈО на ОЈО Гостивар

16. ОЈО на ОЈО Струга

17. ОЈО на ОЈО Ресен

18. ОЈО на ОЈО Битола