СООПШТЕНИЈА

Клучен збор:
Дата:
Категорија:
31.08.2017   Избор на Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија   Категорија 1

 

    На ден 31.08.2017 година (четврток) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на Република Македонија одржa редовна седница за избор на Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија на која што за претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија е избран г-дин Коле Штерјев, воедно на истата седница се изврши и избор на заменик претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија на кој што е избран г-дин Арбер Исаку.