Соопштенија

дневен-ред-02-81_1

Видео запис од сумирани резултати за член на СЈОРСМ од изборно место бр.5

dn.red. 02-71_1 99-ta sed
98-dnrvrn-red-02-70_1
posebni podatoci prihodi i rashodi struktura na prihodi po dejnosti ( СПД-РЕКАПИТУЛАР) balans na sostojba danocen bilans_000024 Izvestaj za finansisko rabotenje na SJORSM
dneven red 97_000022
objava na konecni rezultati br. 08-189_15
94-dneven red 02-191_1
odluka soi 8_23
http://sjorm.gov.mk/wp-content/uploads/2023/12/1-1702663598304253-zc4ykl1p-trim_nmZn0KbD.mp4 http://sjorm.gov.mk/wp-content/uploads/2023/12/1702663600355423_l3lJvzvN.mp4

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија  на осумдесет и деветтата седница одржана на 08.11.2023 година, го усвои предлогот на Здружението на јавните обвинители на […]

Dneven red - 89 sednica

На ден 27.10.2023,  Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржа 87 седница, на која беше донесена Одлука за избор на двајца јавни обвинители во […]

Dneven red-88-sednica
DNEVEN RED-87-SEDNICA

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, Ве известува дека закажаната 86 (осумдесет и шеста) седница за ден 19.10.2023 година, ќе биде одложена за наредниот […]

dneven red za 86 sed_000017

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на 85 -та седница донесе одлука за објавување оглас

На ден 27.09.2023 година, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ја одржа 85 -та седница на Советот. На истата беше констатиран престанок на мандат […]

dneven red za 84-ta sednica
ODLUKA ZA 83 sednica

На ден 12.07.2023,  Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија одржа 82 седница на која беше донесена Одлука за избор на јавни обвинители во ЈОРСМ, […]

ЗАПИСНИК 80 СЕДНИЦА 23.05.2023
OGLAS br. 08-132_1

На денешната осумдесет и прва седница на Советот на јавните обвинители на РСМ беа донесени следниве одлуки:   1. Донесена е Одлука за објава на оглас […]

Денеска во просториите на Советот на јавните обвинители на РСМ беше остварена средба од страна на Високиот инспектор за правда на Република Албанија г-дин Артур Метани […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија Ве известува дека на ден 30.05.2023 година (Вторник), новоизбраните кандидати за јавни обвинители ќе дадат свечени изјави во […]

На денешната осумдесетта седница на Советот на јавните обвинители беа донесени следниве одлуки: – За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Штип е избрана Татјана […]

odluka-dneven red 02-110_1

Ермон Незири е избран за член на Советот на јавни обвинители од редот на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија.

На денешната 78-ма седница на Советот на јавните обвинители на РСМ беа донесени следните одлуки: 1. Донесување на Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител во […]

На 76тата седница на Советот на јавните обвинители на РСМ донесени се три одлуки за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна […]

одлука-дневен ред ... бр.02-66_1

Исправка на Одлуката за свикување на седумдесет и четврта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, истата ќе се одржи на ден 24.02.2023 година во […]

На продоложението на седумдесет и треттата седница на Советот на јавните обвинители на РСМ за определување на ВД на ОЈО на ОЈО Гостивар, при што е […]

dneven red br.02-40_1
dneven red br.02-15_1

Комисијата за спроведување на избори на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители за подрачјето на Вишото јавно […]

На ден 23.12.2022 година, Комисијата за подготвување на кандидатски листи за избор на член на Советот на јавните обвинители на РСМ од редот на јавните обвинители […]

На продолжената седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ одржана денес е извршен избор на јавните обвинители и тоа: 1. Мустафа Хајрулахи за Виш […]

Продолжувањето на седумдесеттата седница на Советот на јавните обвинители на РСМ закажана на ден 23.12.2022 година (петок) ќе започне во 10 часот.

1. Донесена е одлука за формирање на Комисија за подготвување на кандидатска листа за избор на кандидат за член на Советот на јавните обвинители на РСМ […]

На седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ беа донесени одлуки за определување на вршители на должноста, така што:   – За Виш јавен […]

Седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ започната на ден 14.11.2022 (среда), ќе продолжи денес 21.11.2022 (понеделник) година во 10:30 часот.

На ден 16.11.2022 година (среда) во 11 часот во Советот на јавните обвинители на РСМ, свечена изјава ќе даде Ислам Абази, новоименуваниот основен јавен обвинител на […]

На денешната седница на Советот на јавните обвинители на РСМ именуван е Ислам Абази за основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран […]

Одлука за свикување на седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ на ден 14.11.2022 година (понеделник) со почеток во 10:30 часот.   За седницата […]

Одлука за свикување на шеесет и деветта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ на ден 11.11.2022 година (петок) со почеток во 10:30 часот.   […]

Сумирањето на резултатите од гласањето за избор на основен јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, ќе може да се […]

На денешната седница Советот на јавните обвинители на РСМ ја изготви листата на пријавени кандидати кои ги исполнуваат условите за избор на основен јавен обвинител во […]

Одлука за свикување на шеесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ на ден 01.11.2022 година (вторник) со почеток во 12 часот.   […]

На ден 27.10.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи 67-та седница.

На ден 05.10.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи 66-та седница.

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на одржаната 65-та седница на ден 30.09.2022 година, изврши избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство […]

Одложената седница што требаше да се одржи на 20.09.2022 година е презакажана за 30.09.2022 година (петок), со почеток во 10:30 часот.

На ден 20.09.2022 година, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи 65-та седница.65-седница

Одлука за свикување на шеесет и четврта седница на Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ден 29.08.2022 година (понеделник) со почеток во 10:30 […]

На денешната шеесет и трета седница Советот на јавните обвинители на РСМ донесе одлука со која жалбата на јавниот обвинител г-ѓа Вилма Русковска е одбиена како […]

Одлука за свикување на шеесет и трета седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ на ден 24.08.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]

По поднесено барање на ден 19.07.2022 година од страна на Јавниот обвинител на ОЈО Охрид господин Воислав Димоски, Советот на Јавните обвинители на РСМ на одржана […]

Одлука за свикување на шеесет и втора седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 26.07.2022 година (вторник) со почеток во 10:30 часот.   […]

На денешната шесетта седница, Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   Јавниот обвинител  Тодор Витларов е поставен како в.д јавен обвинител на […]

Одлука за свикување на шеесеттата седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 14.07.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.   За седницата […]

На педесет и деветтата седница, Советот  на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   Донесени се одлуки за престанок на работниот однос на јавните […]

Одлука за свикување на педесет и деветта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 01.07.2022 година (петок) со почеток во 10:30 часот.   […]

На педесет и осмата седница, Советот  на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Точките за избор на јавни обвинители се одложени поради […]

Одлука за свикување на педесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 29.06.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 16.06.2022 година (четврток), со почеток во 10:30 часот ќе ја одржи педесет и седма седница.ДНЕВЕН РЕД […]

На педесет и шеста седница, Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Усвојување на записникот од 55-та седница на Советот, 2. […]

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 01.06.2022 година (среда), со почеток во 11:00 часот ќе ја одржи педесет и шеста седница.56-седница   […]

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 26.05.2022 година (четврток), со почеток во 10:30 часот ќе ја одржи педесет и петта седница. 55-седница

Одлука за свикување на педесет и четврта седница на Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 12.05.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 […]

На денешната педесет и трета седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Усвојување на записникот од 52-ра седница на […]

Одлука за свикување на педесет и трета седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 05.05.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.   […]

На денешната педесет и втора седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, се донесоа следниве одлуки:   1. Одлука за преиначување на решенијата за продолжување […]

Одлука за свикување на педесет и втора седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 13.04.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]

Одлука за свикување на педесет и прва седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 06.04.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]

На вчерашната 50-та седница, Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Решение за разрешување на јавен обвинител во ОЈО Тетово Лејла […]

Одлука за свикување на педесета седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 29.03.2022 година (вторник) со почеток во 10 часот.   За седницата […]

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПЕТ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА – СКОПЈЕ. I […]

Одлука за свикување на четириесет и деветта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 23.03.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]

Одлука за продолжување на четириесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 17.03.2022 година (четврток)  со почеток во 10:30 часот.   […]

ОДЛУКА за престанок на мандатот-функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија   I             Нa Ангел Солев, член на Советот на јавните […]

Р Е Ш Е Н И Е              Нa Влатко Георгиевски јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, му мирува функцијата јaвен обвинител […]

ОДЛУКА I             Нa Мирјана Делева – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гевгелија, и се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, поради исполнување на  условите […]

Четириесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.

Четириесет и осмата седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, ќе се одржи на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 12 часот.

Одлука за свикување на четириесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 12 часот.   […]

ЗАВРШНА СМЕТКА 2021 ГОД.

     Комисијата за спроведување на избори на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители од општата листа од […]

Одлука за свикување на четириесет и седма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 28.02.2022 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот.   […]

Одлука за свикување на четириесет и шеста седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 24.02.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.   […]

КАНДИДАТСКА ЛИСТА         На пријавени кандидати, за член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, од подрачјето на Јавно обвинителство на Република Северна […]

На одржaната 45-тa (четириесет и петта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки: 1. Oдлука за престанок на мандат на член на […]

Одлука за свикување на четириесет и четврта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 08.02.2022 година (вторник) со почеток во 10:30 часот.   […]

Претседателот на Советот на јавните обвинители на РСМ, Антонио Јолевски денеска оствари официјална средба со министерот за правда д-р Никола Тупанчески. На средбата беше разговарано за […]

На ден 18.01.2022 година Претседателот на Советот на јавните обвинители на РСМ, донесе Одлука за распишување на избор за член на Советот од редот на јавните […]

На одржaната 42-рa (четириест и втора) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ, донесе Одлука за избор на јавни обвинители во следните јавни обвинителства: За јавни […]

На ден 18.01.2022 година (вторник) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 42-та (четириесет и втората) седница.   Дневен ред   […]

На ден 22.12.2021 година (среда) во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 41 (четириест и прва) седница.41-седница

Одлука за свикување на четириесетта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 15.12.2021 година (среда) со почеток во 10:30 часот за седницатата го […]

На одржaната 39-тта (триесет и деветта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај за работата на Јавното обвинителство […]

На ден 02.12.2021 година (четврток) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 39-тата (триесет и деветата) седница.   Дневен ред   […]

Се одложува 39-тата (триесет и деветата) седница закажана за на ден 26.11.2021 година (петок) во 10:30 часот, а за датумот на свикување Советот на јавните обвинители […]

На ден 10.11.2021 година (среда) во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 37-мата (триесет и седмата) седница. Дневен ред за 37-седница

Претседателот на Советот на јавните обвинители на РСМ, Антонио Јолевски во придружба на член од Советот Фиданка Рајевска, денеска оствари средба со еврокомесарот Дејвид Гир во […]

На ден 03.11.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 36-тата (триесет и шестата) седница.   Дневен ред   […]

На одржaната 35-тта (триесет и петта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај на ВЈО Битола и Годишните […]

На ден 27.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 35-ттата (триесет и петтата) седница.   Дневен ред   […]

На одржaната 34-та (триесет и четврта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај на ВЈО Гостивар и Годишните […]

На ден 20.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 34-тата (триесет и четвртата) седница. Дневен ред   Усвојување […]

На ден 14.10.2021 година, Советот на јавните обвинители на РСМ на одржaната 33-та (триесет и трета) седница, донесе одлука и решение за престанок на функција јавен […]

На ден 14.10.2021 година (четврток ) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 33-тата (триесет и третата) седница. ДНЕВЕН РЕД 33-та […]

На ден 29.09.2021 година, Советот ја одржа редовната 32-ра седница за избор на Претседател на Советот на јавните обвинители на РСМ. За Претседател на Советот на […]

На ден 29.09.2021 година (среда) во 11:30 часот, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи 32-рата (триесет и втората) седница. ДНЕВЕН РЕД […]

На ден 22.06.2021 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и осма седница.28-седница

На ден 09.06.2021 година во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја продолжи 27 (дваесет и седмата) седница, на која ќе […]

ЗАПИСНИК ОД 26-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 05.05.2021 година

На ден 01.06.2021 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и седма седница.27-седница

ЗАПИСНИК ОД 24-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ ИЗБОР НА ЈО 22.04.2021 година ЗАПИСНИК ОД 25-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 29.04.2021 година

На дваесет и шестата седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 05.05.2021 година, беше усвоен етичкиот кодекс на јавните обвинители со […]

На ден 05.05.2021 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и шеста седница.26-седница

На денешната седница, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, донесе одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга, избор на […]

На ден 22.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и трета седница.24-седница

На ден 15.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и трета седница.23-седница

На 07.04.2021 година Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија г-дин Ацо Колевски и Заменик претседателот Арбер Исаку, во просториите на Советот, остварија […]

Записник од дваесет и прва седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.ЗАПИСНИК ОД 21-ва СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 26.03.2021 година

На ден 01.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и втора седница.22-седница При разгледување на […]

На ден 25.03.2021 година (четврток) во 10:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и прва седница.21-седница

Биланс на приходи и расходи.2020-1 Биланс на состојба.2020-1 Даночен биланс.2020-1 ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА СЈОРМ.2020-1 Извештај за финансиско работење на СЈОРСМ,.2020-1 Образец ДЕ..2020-1 Одлука за прифаќање на […]

Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.ОДЛУКА СОР ПАВЛИНА ЈАНКУЛОСКА ЈО ОЈО БИТОЛА 20 СЕДНИЦА 24.02.2021

На ден 24.02.2021 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваеста седница. 20-седница

На ден 18.02.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деветнаеста седница.19-седница

План и програма на Советот на јавните обвинители за 2021 година. ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СЈОРМ 2021

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на осумнаесетта седница одржана на ден 11.02.2021 година, донесе решение за продолжување на работниот однос за следните јавни […]

На ден 11.02.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумнаесетта седница.18-седница

На ден 13.01.2021 година (sredaк) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеснаесетта седница.16-седница

На ден 30.12.2020 година (среда) во 11:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи петнаесетта седница. 15-седница

На ден 17.12.2020 година (четврток) во 11:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи тринаеста седница.13-седница

На ден 03.12.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи единаеста седница.10-седница

На ден 25.11.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи десетта седница.10-седница

На ден 23.11.2020 година (понеделник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деветта седница. 9-седница

На ден 21.10.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седмата седница.7-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ве известува дека 5-та седница која беше закажана за ден 08.10.2020 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, […]

На ден 08.10.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи петата седница.5-седница

На ден 01.10.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи четвртата седница.4-седница

Стратешки план на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.СТРАТЕШКИ ПЛА НА СЈОРМ 2

На ден 24.09.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи третата седница.3-седница

На ден 02.09.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи втората седница.2-седница

На ден 26.08.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи прва седница.1-седница

На ден 30.07.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деведесет и деветта седница.99-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ве известува дека 98-та седница на Советот ќе биде продолжена на ден 17.07.2020 година (петок) со почеток во […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ве известува дека 98-та седница која беше закажана за ден 08.07.2020 година (среда) со почеток во 10:30 часот, […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ја разгледа Претставката што до Народниот правобранител на Република Северна Македонија ја има доставено г-ѓа Катица Јанева, во […]

Комисијата за спроведување на избори за членови на Советот од редот на јавните обвинители на ден 16.06.2020 година, ги сумираше резултатите по извршениот избор од страна […]

На ден 16.06.2020 година Советот на јавните обвинители ќе врши избори на членови на Советот по огласот објавен во Сл. Весник Бр. 128/20 од 18.05.2020 година. […]

На ден 11.06.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деведесет и петта седница.95-седница

На ден 25.02.2020 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и седма седница.88-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија најостро го осудува поставувањето на експлозивна направа во возило на јавен обвинител од Кичево. Овој чин претставува акт […]

На ден 11.02.2020 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и седма седница.87-седница

На ден 25.12.2019 година на осумдесет и трета седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, Советот одлучи за Престанок на функција јавен обвинител […]

Седницата на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија која беше закажана за ден 26.12.2019 година ќе биде одложена за наредната седница. За терминот на […]

Уверение за избран Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители.УВЕРЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЈОРМ ИЕ 4 […]

На ден 26.12.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и трета седница83-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија известува дека на ден 17.12.2019 година во 15:00 часот Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски ќе оствари средба […]

На изборите за член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржани на ден 12.12.2019 година, Комисисјата за спроведување на избори објавува дека по […]

На ден 13.12.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и прва седница.81-седница

На ден 12.12.2019 година (четврток) ќе се изврши избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија за подрачјето на Вишото јавно обвинителство […]

Советот на јавните обвинители на Република С.Македонија го разгледа известувањето на  Апелациониот суд Скопје, кој го извести Советот за содржината на остварената СМС комуникација помеѓу Јавниот […]

На одржана 80 (осумдесетта) седна на Советот на јавните обвинители на Република Севернба Македонија се избрани следните кандидати за јавен обвинител и тоа: Во Основното јавно […]

Одржаната седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија во 14.11.2019 година ќе продолжи на ден 19.11.2019 година (вторник) во 10:30 часот.

Одложената седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија која беше закажана за ден 31.10.2019 година ќе се одржи на ден 14.11.2019 година (четврток) […]

Седницата на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија која беше закажана за ден 31.10.2019 година ќе биде одложена за наредната седница.  За терминот на […]

На ден 31.10.2019 година (четврток) во 11:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесетта седница.80-седница

На ден 22.10.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седумдесет и деветта седница.79-седница

На ден 25.09.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седумдесет и осма. 78-седница

На седницата одржана на ден 16.09.2019 година, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ги донесе следните одлуки: – Ставено е вон сила  Решението број […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на денешната седница на 14.09.2019 година донесе едногласна одлука да ја разреши Катица Јанева од функцијата Јавен обвинител […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ја известува јавноста дека на ден 10.09.2019 година, во просториите на Советот, Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски […]

Во текот на денешниот ден до крајот на работното време (15:30) до Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонја, не е доставен никаков допис ос […]

На одржаната седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ден 04.09.2019 година, Советот донесе заклучок дека барањето за декласификација на извештајот за […]

На ден 10.07.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седумдесет и втора.72-седница

На ден 13.06.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и осма.68-седница

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ден 29.05.2019 година ја одржа редовната 67 седница со следниот дневен ред. Усвијување на записникот од 66 […]

На ден 29.05.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и седма.67-седница

На ден 21.05.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и шеста седница.66 – седница

На ден 14.05.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и петта седница.65-седница

Седницата на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија која беше закажано за 21.03.2019 се одложи за 25.03.2019 година (понеделник) со почеток во 10:30 часот.

На ден 21.03.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесетта седница. 61-та-седница-1

На ден 07.03.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесетта седница.60-та седница

ODLUKA ZA Z.S.2018 SPD.2018 BPR.2018 BS.2018 DE.2018 DE.2018 BS.2018 BPR.2018 SPD.2018

На ден 20.02.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и деветта седница.ДНЕВЕН-РЕД-59та-SEDNICA-20.02.2019

Во 25.01.2019 година Советот на јавните обвинители на Република Македонија ја одржа педесет и осмата седница на која беша избрана Милка Спиркоска за Основен јавен обвинител […]

Во 25.01.2019 година Советот на јавните обвинители ја одржа педесет и осмата седница на која беше избрана Милка Спиркоска за Основен јавен обвинител во Основното јавно […]

Во 25.01.2019 година Советот на јавните обвинители на Република Македонија ја одржа педесет и осмата седница на која беше избрана Милка Спиркоска за Основен јавен обвинител […]

На ден 25.01.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и осма седница. ДНЕВЕН-РЕД-58та-SEDNICA-25.01.2019-2 (2)1

На ден 25.01.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и осма седница.

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА – ДОСТАПЕН ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

На ден 20.12.2018 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и седма седница.

На ден 05.12.2018 година во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и шестата седница на које ќе биде разгледен […]

На ден 09.10.2018 година во 10:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесеттата седница на која точка од дневниот ред ќе […]

Четириесет и деветта седница на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што беше одржана на ден 18.09.2018 година (вторник), ќе се продолжи на ден 21.09.2018 […]

Четириесет и деветта седница на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што беше одржана на ден 13.09.2018 година (четврток), ќе се продолжи на ден 18.09.2018 […]

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија (Службен весник РМ бр. 150/07) донесувам: ОДЛУКА за свикување […]

Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната 44-та седница на ден 20.06.2018 година изврши избор на јавни обвинители и тоа: – Виш јавен обвинител […]