Соопштенија

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 26.05.2022 година (четврток), со почеток во 10:30 часот ќе ја одржи педесет и петта седница. 54-седница

Одлука за свикување на педесет и четврта седница на Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 12.05.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 […]

На денешната педесет и трета седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Усвојување на записникот од 52-ра седница на […]

ЗАПИСНИК ОД 51 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 06.04.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 50 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 29.03.2022 година

Одлука за свикување на педесет и трета седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 05.05.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.   […]

На денешната педесет и втора седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, се донесоа следниве одлуки:   1. Одлука за преиначување на решенијата за продолжување […]

Одлука за свикување на педесет и втора седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 13.04.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]

ЗАПИСНИК ОД 49 СЕДНИЦА 23.03.2022 година

Одлука за свикување на педесет и прва седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 06.04.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]

На вчерашната 50-та седница, Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Решение за разрешување на јавен обвинител во ОЈО Тетово Лејла […]

ЗАПИСНИК ОД 48 МА СЕДНИЦА 10.03.2022 година

ЗАПИСНИК ОД 46 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ

ЗАПИСНИК ОД 47 СЕДНИЦА

Одлука за свикување на педесета седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 29.03.2022 година (вторник) со почеток во 10 часот.   За седницата […]

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПЕТ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА – СКОПЈЕ. I […]

Одлука за свикување на четириесет и деветта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 23.03.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]

Одлука за продолжување на четириесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 17.03.2022 година (четврток)  со почеток во 10:30 часот.   […]

ОДЛУКА за престанок на мандатот-функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија   I             Нa Ангел Солев, член на Советот на јавните […]