Огласи

септември 3, 2018

Оглас за избор на јавни обвинители од 48-ма седница

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија  (Службен  весник РМ бр.150/07),  […]
октомври 16, 2018

Пријава за избор на Јавен обвинител

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                   СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА     Пријава за избор на Јавен обвинител Податок Службен весник, оглас број Име / Име […]
декември 26, 2018

Оглас за избор на јавни обвинители од 57-ма седница

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија (Службен весник РМ br.150/07), […]
мај 31, 2019

Оглас