Соопштенија

јуни 15, 2020

Соопштение

На ден 16.06.2020 година Советот на јавните обвинители ќе врши избори на членови на Советот по огласот објавен во Сл. Весник Бр. 128/20 од 18.05.2020 година. […]
јуни 17, 2020

Соопштение

Комисијата за спроведување на избори за членови на Советот од редот на јавните обвинители на ден 16.06.2020 година, ги сумираше резултатите по извршениот избор од страна […]
јули 1, 2020

Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ја разгледа Претставката што до Народниот правобранител на Република Северна Македонија ја има доставено г-ѓа Катица Јанева, во […]
јули 6, 2020

Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ве известува дека 98-та седница која беше закажана за ден 08.07.2020 година (среда) со почеток во 10:30 часот, […]