Соопштенија

септември 22, 2020

Соопштение

На ден 24.09.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи третата седница.3-седница
септември 22, 2020

Соопштение

Стратешки план на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.СТРАТЕШКИ ПЛА НА СЈОРМ 2
септември 29, 2020

Соопштение

На ден 01.10.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи четвртата седница.4-седница
октомври 6, 2020

Соопштение

На ден 08.10.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи петата седница.5-седница