Соопштенија

ноември 30, 2020

Соопштение

На ден 03.12.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи единаеста седница.10-седница
декември 14, 2020

Соопштение

На ден 17.12.2020 година (четврток) во 11:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи тринаеста седница.13-седница
декември 28, 2020

Соопштение

На ден 30.12.2020 година (среда) во 11:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи петнаесетта седница. 15-седница
јануари 11, 2021

Соопштение

На ден 13.01.2021 година (sredaк) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеснаесетта седница.16-седница