Соопштенија

февруари 8, 2021

Соопштение

На ден 11.02.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумнаесетта седница.18-седница
февруари 12, 2021

Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на осумнаесетта седница одржана на ден 11.02.2021 година, донесе решение за продолжување на работниот однос за следните јавни […]
февруари 12, 2021

Соопштение

План и програма на Советот на јавните обвинители за 2021 година. ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СЈОРМ 2021
март 2, 2021

Соопштение

На ден 18.02.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деветнаеста седница.19-седница