Соопштенија

октомври 1, 2018

Соопштение

На ден 09.10.2018 година во 10:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесеттата седница на која точка од дневниот ред ќе […]
декември 4, 2018

Соопштение

На ден 05.12.2018 година во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и шестата седница на које ќе биде разгледен […]
декември 20, 2018

Соопштение

На ден 20.12.2018 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и седма седница.
јануари 23, 2019

Линк за бесплатен download на Коментарот на Законот за кривичната постапка

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА – ДОСТАПЕН ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ