Соопштенија

декември 21, 2021

Соопштение

На ден 22.12.2021 година (среда) во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 41 (четириест и прва) седница.41-седница
јануари 11, 2022

Соопштение

На ден 18.01.2022 година (вторник) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 42-та (четириесет и втората) седница.   Дневен ред   […]
јануари 18, 2022

Соопштение

На одржaната 42-рa (четириест и втора) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ, донесе Одлука за избор на јавни обвинители во следните јавни обвинителства: За јавни […]
јануари 24, 2022

Соопштение

На ден 18.01.2022 година Претседателот на Советот на јавните обвинители на РСМ, донесе Одлука за распишување на избор за член на Советот од редот на јавните […]