Соопштенија

март 4, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на четириесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 12 часот.   […]
март 9, 2022

Соопштение

Четириесет и осмата седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, ќе се одржи на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 12 часот.
март 10, 2022

Соопштение

Четириесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.
март 11, 2022

Соопштение

ОДЛУКА I             Нa Мирјана Делева – јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гевгелија, и се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, поради исполнување на  условите […]