Соопштенија

март 11, 2022

Соопштение

Р Е Ш Е Н И Е              Нa Влатко Георгиевски јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, му мирува функцијата јaвен обвинител […]
март 11, 2022

Соопштение

ОДЛУКА за престанок на мандатот-функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија   I             Нa Ангел Солев, член на Советот на јавните […]
март 11, 2022

Соопштение

Одлука за продолжување на четириесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 17.03.2022 година (четврток)  со почеток во 10:30 часот.   […]
март 11, 2022

СПИСОК НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА ВО РСМ