Соопштенија

јуни 2, 2022

Соопштение

На педесет и шеста седница, Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Усвојување на записникот од 55-та седница на Советот, 2. […]
јуни 13, 2022

Соопштение

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 16.06.2022 година (четврток), со почеток во 10:30 часот ќе ја одржи педесет и седма седница.ДНЕВЕН РЕД […]
јуни 22, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на педесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 29.06.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]
јуни 29, 2022

Соопштение

На педесет и осмата седница, Советот  на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Точките за избор на јавни обвинители се одложени поради […]