Соопштенија

декември 21, 2022

Соопштение

1. Донесена е одлука за формирање на Комисија за подготвување на кандидатска листа за избор на кандидат за член на Советот на јавните обвинители на РСМ […]
декември 22, 2022

Соопштение

Продолжувањето на седумдесеттата седница на Советот на јавните обвинители на РСМ закажана на ден 23.12.2022 година (петок) ќе започне во 10 часот.
декември 23, 2022

Соопштение

На продолжената седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ одржана денес е извршен избор на јавните обвинители и тоа: 1. Мустафа Хајрулахи за Виш […]
декември 29, 2022

Соопштение

На ден 23.12.2022 година, Комисијата за подготвување на кандидатски листи за избор на член на Советот на јавните обвинители на РСМ од редот на јавните обвинители […]