Соопштенија

јануари 11, 2023

Соопштение

Комисијата за спроведување на избори на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители за подрачјето на Вишото јавно […]
јануари 13, 2023

Соопштение

јануари 30, 2023

Соопштение

февруари 3, 2023

Соопштение

На продоложението на седумдесет и треттата седница на Советот на јавните обвинители на РСМ за определување на ВД на ОЈО на ОЈО Гостивар, при што е […]