Соопштенија

март 3, 2023

Оглас за избор на Основни јавни обвинители на РСМ

март 16, 2023

Соопштение

март 22, 2023

Соопштение

На 76тата седница на Советот на јавните обвинители на РСМ донесени се три одлуки за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна […]
март 27, 2023

Соопштение