Соопштенија

ноември 3, 2023

Соопштение

На ден 27.10.2023,  Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржа 87 седница, на која беше донесена Одлука за избор на двајца јавни обвинители во […]
ноември 3, 2023

Оглас за избор на Член на Советот на јавните обвинители на РСМ

ноември 3, 2023

Соопштение

ноември 13, 2023

Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија  на осумдесет и деветтата седница одржана на 08.11.2023 година, го усвои предлогот на Здружението на јавните обвинители на […]