Соопштенија

септември 17, 2019

Соопштение

На седницата одржана на ден 16.09.2019 година, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ги донесе следните одлуки: – Ставено е вон сила  Решението број […]
септември 23, 2019

Соопштение

На ден 25.09.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седумдесет и осма. 78-седница
октомври 22, 2019

Соопштение

На ден 22.10.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седумдесет и деветта седница.79-седница
октомври 28, 2019

Соопштение

На ден 31.10.2019 година (четврток) во 11:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесетта седница.80-седница