Одлука

Одлука за утврдување на бројот на слободни места за јавни обвинители во Основните јавни обвинителства во Република Северна Македонија. Одлука за слободно јо места IX-та генерација 18-та седница 11.02.2021