октомври 21, 2021

Соопштение

На ден 27.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 35-ттата (триесет и петтата) седница.   Дневен ред   […]
октомври 21, 2021

Соопштение

На одржaната 34-та (триесет и четврта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај на ВЈО Гостивар и Годишните […]
октомври 20, 2021

Соопштение

На ден 20.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 34-тата (триесет и четвртата) седница. Дневен ред   Усвојување […]
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
октомври 21, 2021

Соопштение

На ден 27.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 35-ттата (триесет и петтата) седница.   Дневен ред   […]
октомври 21, 2021

Соопштение

На одржaната 34-та (триесет и четврта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај на ВЈО Гостивар и Годишните […]
октомври 20, 2021

Соопштение

На ден 20.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 34-тата (триесет и четвртата) седница. Дневен ред   Усвојување […]