септември 25, 2020

Одлука

Одлука за објавување на оглас за избор на 5 (пет) јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје.ОДЛУКА ЗА ОГЛАС ОД 3-ТА СЕДНИЦА Н А СОВЕТОТ 23.09.2020
септември 25, 2020

Одлука

Одлука за избор на Заменик Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ -АРБЕР ИСАКУ – 3 та седница […]
септември 22, 2020

Соопштение

Стратешки план на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.СТРАТЕШКИ ПЛА НА СЈОРМ 2
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.