мај 6, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 24-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ ИЗБОР НА ЈО 22.04.2021 година ЗАПИСНИК ОД 25-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 29.04.2021 година
мај 6, 2021

Соопштение

Во дваесет и шеста седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 05.05.2021 година, беше усвоен етичкиот кодекс на јавните обвинители со […]
април 29, 2021

Соопштение

На ден 05.05.2021 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и шеста седница.26-седница
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
мај 6, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 24-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ ИЗБОР НА ЈО 22.04.2021 година ЗАПИСНИК ОД 25-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 29.04.2021 година
мај 6, 2021

Соопштение

Во дваесет и шеста седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 05.05.2021 година, беше усвоен етичкиот кодекс на јавните обвинители со […]
април 29, 2021

Соопштение

На ден 05.05.2021 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и шеста седница.26-седница