декември 4, 2018

Соопштение

На ден 05.12.2018 година во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и шестата седница на које ќе биде разгледен […]
октомври 1, 2018

Соопштение

На ден 09.10.2018 година во 10:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесеттата седница на која точка од дневниот ред ќе […]
септември 20, 2018

Соопштение – Седница

Четириесет и деветта седница на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што беше одржана на ден 18.09.2018 година (вторник), ќе се продолжи на ден 21.09.2018 […]
Советот на јавните обвинители на Република Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
декември 15, 2018

Одлука за избор на ЈО

Одлука за избор на јавни обвинители Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната седундесет и шеста седница на ден 15.12.2010 изврши избор на јавни […]
октомври 17, 2018

Одлука за избор на ЈО

Одлука за избор на јавни обвинители Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната осумдесет и третата седница на ден 22.03.2011 изврши избор на јавни […]
декември 15, 2010

Одлука за оглас

Советот на одржаната седумдесет и шеста седница не ден 15.12.2010 год. донесе одлука за распишување на Оглас за избор на – Јавен обвинител на Основното јавно […]