декември 2, 2021

Соопштение

На одржaната 39-тта (триесет и деветта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај за работата на Јавното обвинителство […]
ноември 29, 2021

Соопштение

На ден 02.12.2021 година (четврток) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 39-тата (триесет и деветата) седница.   Дневен ред   […]
ноември 25, 2021

Соопштение

Се одложува 39-тата (триесет и деветата) седница закажана за на ден 26.11.2021 година (петок) во 10:30 часот, а за датумот на свикување Советот на јавните обвинители […]
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
декември 2, 2021

Соопштение

На одржaната 39-тта (триесет и деветта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај за работата на Јавното обвинителство […]
ноември 29, 2021

Соопштение

На ден 02.12.2021 година (четврток) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 39-тата (триесет и деветата) седница.   Дневен ред   […]
ноември 25, 2021

Соопштение

Се одложува 39-тата (триесет и деветата) седница закажана за на ден 26.11.2021 година (петок) во 10:30 часот, а за датумот на свикување Советот на јавните обвинители […]