ноември 30, 2020

Соопштение

На ден 03.12.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи единаеста седница.10-седница
ноември 25, 2020

Соопштение

На ден 25.11.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи десетта седница.10-седница
ноември 25, 2020

Соопштение

На ден 23.11.2020 година (понеделник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деветта седница. 9-седница
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
ноември 30, 2020

Соопштение

На ден 03.12.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи единаеста седница.10-седница
ноември 25, 2020

Соопштение

На ден 25.11.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи десетта седница.10-седница
ноември 25, 2020

Соопштение

На ден 23.11.2020 година (понеделник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деветта седница. 9-седница