јануари 11, 2022

Соопштение

На ден 18.01.2022 година (вторник) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 42-та (четириесет и втората) седница.   Дневен ред   […]
декември 28, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 40-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 15.12.2021 година
декември 28, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 39-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 02.12.2021 година
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
јануари 11, 2022

Соопштение

На ден 18.01.2022 година (вторник) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 42-та (четириесет и втората) седница.   Дневен ред   […]
декември 28, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 40-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 15.12.2021 година
декември 28, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 39-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 02.12.2021 година