мај 19, 2022

Соопштение

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 26.05.2022 година (четврток), со почеток во 10:30 часот ќе ја одржи педесет и петта седница. 54-седница
мај 9, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на педесет и четврта седница на Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 12.05.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 […]
мај 5, 2022

Соопштение

На денешната педесет и трета седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Усвојување на записникот од 52-ра седница на […]
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
мај 19, 2022

Соопштение

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 26.05.2022 година (четврток), со почеток во 10:30 часот ќе ја одржи педесет и петта седница. 54-седница
мај 9, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на педесет и четврта седница на Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 12.05.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 […]
мај 5, 2022

Соопштение

На денешната педесет и трета седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Усвојување на записникот од 52-ра седница на […]