јули 27, 2020

Соопштение

На ден 30.07.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деведесет и деветта седница.99-седница
јули 23, 2020

Соопштение

На 98-ма седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 17.07.2020 година, Советот ги разгледа и оцени: Годишниот извештај за работата на […]
јули 23, 2020

Одлука

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради истекот на времето за кое се избрани: ОДЛУКА СОР ПЕТАР АНЕВСКИ ЧЛЕН НА СОВЕТ 97 СЕДНИЦА 01.07.2020 ОДЛУКА […]
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.