јуни 22, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на педесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 29.06.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]
јуни 13, 2022

Соопштение

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 16.06.2022 година (четврток), со почеток во 10:30 часот ќе ја одржи педесет и седма седница.ДНЕВЕН РЕД […]
јуни 2, 2022

Записници

ЗАПИСНИК ОД 54 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 12.05.2022 година ЗАПИСНИК ОД 55 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 26.05.2022 година
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
јуни 22, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на педесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 29.06.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]
јуни 13, 2022

Соопштение

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 16.06.2022 година (четврток), со почеток во 10:30 часот ќе ја одржи педесет и седма седница.ДНЕВЕН РЕД […]
јуни 2, 2022

Записници

ЗАПИСНИК ОД 54 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 12.05.2022 година ЗАПИСНИК ОД 55 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 26.05.2022 година