јануари 13, 2023

Соопштение

јануари 11, 2023

Соопштение

Комисијата за спроведување на избори на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители за подрачјето на Вишото јавно […]
декември 29, 2022

Соопштение

На ден 23.12.2022 година, Комисијата за подготвување на кандидатски листи за избор на член на Советот на јавните обвинители на РСМ од редот на јавните обвинители […]
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
јануари 13, 2023

Соопштение

јануари 11, 2023

Соопштение

Комисијата за спроведување на избори на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители за подрачјето на Вишото јавно […]
декември 29, 2022

Соопштение

На ден 23.12.2022 година, Комисијата за подготвување на кандидатски листи за избор на член на Советот на јавните обвинители на РСМ од редот на јавните обвинители […]