декември 4, 2019

Одлука

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга.ОДЛУКА ЗА НАВНАЧУВАЊЕ ВД ОЈО НА ОЈО СТРУГА БЛАГОЈА ДАСКАЛОСКИ -80та седница […]
ноември 29, 2019

Соопштение

Комисијата за подготвување на кандидатска листа согласно член 18 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија објавува кандидатска листа на пријавени кандидати […]
ноември 27, 2019

Одлука за избор на јавни обвинители

зОДЛУКА СОИ БР. за избор на јавни обвинители од 80 седница 14.11.2019
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.