октомври 2, 2023

Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на 85 -та седница донесе одлука за објавување оглас
септември 27, 2023

Сооштение

На ден 27.09.2023 година, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ја одржа 85 -та седница на Советот. На истата беше констатиран престанок на мандат […]
септември 21, 2023

Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
октомври 2, 2023

Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на 85 -та седница донесе одлука за објавување оглас
септември 27, 2023

Сооштение

На ден 27.09.2023 година, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ја одржа 85 -та седница на Советот. На истата беше констатиран престанок на мандат […]
септември 21, 2023

Соопштение