септември 30, 2019

Пријава за избор на јавен обвинител

Пријава за ЈО
септември 27, 2019

Одлука

Одлука зa  проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје за двајца јавни обвинители и во Основното јавно обвинителство Берово за […]
септември 27, 2019

Оглас за избор на јавни обвинители

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.