јануари 24, 2019

Сопштение

На ден 25.01.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и осма седница.ДНЕВЕН РЕД 58та – SEDNICA […]
јануари 23, 2019

Линк за бесплатен download на Коментарот на Законот за кривичната постапка

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА – ДОСТАПЕН ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
декември 20, 2018

Соопштение

На ден 20.12.2018 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и седма седница.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
декември 27, 2018

Одлука за престанок на функцијата ЈО поради исполнување условите за старосна пензија

  Советот на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје согласно чл. 9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на […]
декември 26, 2018

Одлука за престанок на функцијата ЈО поради исполнување условите за старосна пензија

Советот на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје согласно чл. 9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јвните […]
декември 15, 2018

Одлука за избор на ЈО

Одлука за избор на јавни обвинители Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната седундесет и шеста седница на ден 15.12.2010 изврши избор на јавни […]