септември 7, 2021

Одлука

На триесет и првата седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 01.09.2021 година, Советот донесе одлука за престанок на функција на […]
септември 3, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 29 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 14.07.2021 година
септември 3, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 28-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 22.06.2021 година
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
септември 7, 2021

Одлука

На триесет и првата седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 01.09.2021 година, Советот донесе одлука за престанок на функција на […]
септември 3, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 29 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 14.07.2021 година
септември 3, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 28-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 22.06.2021 година