февруари 27, 2024

Соопштение

февруари 15, 2024

Одлука за престанок на функција

февруари 15, 2024

Оглас за избор на јавни обвинители

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија изразува благодарност на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за целосната поддршка и изготвувањето на веб страната на Советот.
февруари 27, 2024

Соопштение

февруари 15, 2024

Одлука за престанок на функција

февруари 15, 2024

Оглас за избор на јавни обвинители