Соопштение

На ден 01.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и втора седница.22-седница

При разгледување на точката 3 од дневниот ред, јавноста ќе биде исклучена согласно член 10-а ст. 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник на РСМ бр.150/2007,100/11 и 42/20 година).