Соопштение

На ден 09.06.2021 година во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја продолжи 27 (дваесет и седмата) седница, на која ќе се разгледуваат жалбите по предметот СОЖ бр. 2/20.