Соопштение

На одржaната 34-та (триесет и четврта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај на ВЈО Гостивар и Годишните извештаи на јавните обвинителства од подрачјето Гостивар: ОЈО Гостивар, ОЈО Тетово, ОЈО Кичево и ОЈО Дебар.