Oгласи

ноември 3, 2023

Оглас за избор на Член на Советот на јавните обвинители на РСМ

октомври 27, 2023

Листа на пријавени кандидати

октомври 2, 2023

Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на 85 -та седница донесе одлука за објавување оглас