Кандидатска листа од пријавените кандидати за Член на Советот на јавните обвинители на РСМ, од подрачјето на Јавното обвинителство на РСМ, со изборно место бр.5