Контакт

РАБОТНО ВРЕМЕ ВО СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РСМ 7:30 - 15:30 контакт информации телефон:

+389 (0)2 3207-480

електронска пошта:

arhiva@sjorm.gov.mk sjorm@sjorm.gov.mk

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

Аспарух Мисајловски, генерален секретар

електронска пошта:

asparuhm@yahoo.com sekretar@sjorm.gov.mk