Оглас за избор на јавни обвинители

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник РМ бр.150/07),  објавуваОГЛАС ОД 78 СЕДНИЦА ЗА ИЗБОР НА JO ОД АСЈО 25.09.2019