Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник на РСМ бр.150/07, 42/20), објавува:ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ПЕТ ЈО ВО ВЈО СКОПЈЕ 3-та седница 24.09.2020