Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на одржаната 38-ма (триесет и осма) седница, донесе Одлука за објавување оглас за избор на 5 (пет) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран и корупција.ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 5 ЈО ВО ОЈО ГОКК 38 СЕДНИЦА 15.11.2021