Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија објавува оглас за избор на Виш јавен обвинител Вишото јавно обвинителство Скопје, Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар, Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола, Основното јавно обвинителство Кавадарци, Основното јавно обвинителство Куманово, Основното јавно обвинителство Гостивар, Основното јавно обвинителство Велес и Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција-Скопје.Oglas-vjo sk-vjo gv i OJO...
Oglas GOKK