Одлука за избор на ЈО

Одлука за избор на јавни обвинители Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната седундесет и шеста седница на ден 15.12.2010 изврши избор на јавни обвинители и тоа:

– за Јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Охрид избран е Наум Паноски
– За Јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелија избрана е Катица Јанева
– За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Охрид избрана е Оливера Проеска
– За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Прилеп избрана е Марјана Илиеска
– За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Велес избрана е Гордана Тодорова
– За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово избрана е Лејла Кадриу