Соопштение

Одлука

за свикување на четириесетта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 15.12.2021 година (среда) со почеток во 10:30 часот за седницатата го предлагам следниот:

      Дневен ред

 

1.Усвојување на запсиникот од 39 (триесет и деветата) седница на Советот.

2.Разгледување на поднесените изјави за продолжување на работниот однос од страна на јавни обвинители.

3.Донесување на Одлуки за преиначување на решенија за продолжување на работниот однос  на јавни обвинители.

4.Продолжување на дисциплинскиот предмет СОЖ 2/20.