Соопштение

На одржaната 42-рa (четириест и втора) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ, донесе Одлука за избор на јавни обвинители во следните јавни обвинителства:

  • За јавни обвинители во Јавното обвинителство на РСМ се избрани: Соња Симовска, јавен обвинител во ВЈО Скопје и Љупчо Коцевски јавен обвинител во ВЈО Гостивар,
  • За јавен обвинител во ВЈО Штип е избран Стевчо Донев, јавен обвинител во ОЈО Кочани,
  • За основен јавен обвинител на ОЈО Тетово е избран Бесир Алиу, јавен обвинител во ОЈО Тетово,
  • За јавен обвинител на на ОЈО Скопје е избран Гаврил Бубевски, јавен обвинител во ОЈО Скопје.