Соопштение

Одлука

за свикување на четириесет и деветта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 23.03.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

Дневен ред

 

1. Усвојување на записникот од 48-та седница на Советот

2. Решавање до дисциплинскиот предмет СОЖ бр.1/22

3. Разно