Соопштение

Одлука

за свикување на педесета седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 29.03.2022 година (вторник) со почеток во 10 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

Дневен ред

 

1. Усвојување на записникот од 49-та седница на Советот

2. Решавање до дисциплинскиот предмет СОЖ бр.3/22