Соопштение

Одлука

за свикување на педесет и трета седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 05.05.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

Дневен ред

 

1. Усвојување на записникот од 52-ра седница на Советот,

2. Разгледување и оценување на Годишните извештаи за работата на јавните обвинителства од подрачјето на ВЈО Штип

3. Разгледување и оценување на Годишните извештаи за работата  на јавните обвинителства од подрачјето на ВЈО Битола

4. Разно