Соопштение

На денешната педесет и трета седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:

 

1. Усвојување на записникот од 52-ра седница на Советот,

2. Усвојување на Годишните извештаи за работата на јавните обвинителства од подрачјето на ВЈО Штип,

3. Усвојување на Годишните извештаи за работата на јавните обвинителства од подрачјето на ВЈО Битола.