Соопштение

Одлука

за свикување на шеесеттата седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 14.07.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

 

Дневен ред

 

 1. Усвојување на записникот од 59-та  седница на Советот
 2. Донесување на одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип
 3. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар
 4. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Дебар
 5. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Куманово
 6. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кочани
 7. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кичево
 8. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Охрид
 9. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш
 10. Донесување на одлука за избор на четири јавни обвинители во Основното јавно обвинител за гонење на организиран криминал и корупција –Скопје
 11. Донесување на одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола
 12. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп.
 13. Разно