Соопштение

Одлука

за свикување на шеесет и втора седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 26.07.2022 година (вторник) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

 

Дневен ред

 

 

  1. Донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител по сопствено барање за јавниот обвинител во ОЈО Охрид г. Воислав Димовски.

  2. Донесување на одлука за престанок на функција  член на Советот на јавните обвинители на РСМ поради исполнување на услови за старосна пензија за г. Љубчо Ивановски.