Соопштение

Одлука

за свикување на шеесет и трета седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ на ден 24.08.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

 

Дневен ред

 

  1. Разгледување и решавање по жалбата СОЖ бр.5/22 на јавниот обвинител  на ОЈО ГОКК, г-ѓа Вилма Русковска

  2. Разно